Voorwaarden en Condities

Laatst bijgewerkt: [wpautoterms last_updated_date]

Lees deze Gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”, “Gebruiksvoorwaarden”) zorgvuldig door voordat u de website https://oilprofit.co (de “Service”) gebruikt die wordt beheerd door Oil Profit (“wij”, “wij”, of “onze”).

Uw toegang tot en gebruik van de Service is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruikmaken van de Service.

U gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service. Als u het niet eens bent met enig deel van de voorwaarden, hebt u geen toegang tot de service.

Rekeningen

Wanneer u een account bij ons aanmaakt, moet u altijd juiste, volledige en actuele informatie verstrekken. Als u dit niet doet, vormt dit een schending van de Voorwaarden, wat kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw account op onze Service.

U bent verantwoordelijk voor de bescherming van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de service en voor alle activiteiten of handelingen onder uw wachtwoord, ongeacht of uw wachtwoord bij onze service of bij een service van een derde partij hoort.

U stemt ermee in uw wachtwoord niet aan derden bekend te maken. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen zodra u zich bewust wordt van een inbreuk op de beveiliging of onbevoegd gebruik van uw account.

Intellectueel eigendom

De Service en haar oorspronkelijke inhoud, functies en functionaliteit blijven het exclusieve eigendom van Oil Profit en haar licentiegevers.

Koppelingen naar andere websites

Onze Service kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of worden gecontroleerd door Oil Profit.

Oil Profit heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent verder en gaat ermee akkoord dat Oil Profit niet verantwoordelijk of aansprakelijk zal zijn, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

We raden u ten zeerste aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van alle websites of diensten van derden die u bezoekt.

Beëindiging

We kunnen je account onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief en zonder beperking als je de Voorwaarden schendt.

Bij beëindiging zal uw recht om de Service te gebruiken onmiddellijk ophouden. Als u uw account wilt beëindigen, kunt u gewoon stoppen met het gebruik van de Service.

Alle bepalingen van de Voorwaarden die door hun aard na beëindiging van kracht zouden moeten blijven, blijven ook na beëindiging van kracht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eigendomsbepalingen, afwijzing van garantie, schadeloosstelling en beperkingen van aansprakelijkheid.

Disclaimer

Uw gebruik van de Service is geheel voor uw eigen risico. De Service wordt geleverd op een “AS IS” en “AS AVAILABLE” basis. De Service wordt geleverd zonder garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of het verloop van de prestaties.

Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Singapore, zonder rekening te houden met de conflictenrechtelijke bepalingen.

Het niet afdwingen van enig recht of bepaling van deze Voorwaarden door ons zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van deze rechten. Indien een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Service en vervangen alle eventuele eerdere overeenkomsten tussen ons met betrekking tot de Service.

Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden op elk gewenst moment naar eigen goeddunken te wijzigen of te vervangen. Als een herziening materieel is, proberen we ten minste 30 dagen van tevoren aan te kondigen dat de nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een wezenlijke verandering is, wordt naar eigen goeddunken bepaald.

Door toegang te blijven zoeken tot of gebruik te blijven maken van onze service nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u het niet eens bent met de nieuwe voorwaarden, verzoeken wij u de Service niet langer te gebruiken.

Neem contact met ons op

Als je vragen hebt over deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op.