Vilkår og betingelser

Sidst opdateret: [wpautoterms last_updated_date]

Læs venligst disse brugsbetingelser (“betingelser”, “brugsbetingelser”) omhyggeligt, før du bruger hjemmesiden https://oilprofit.co (“tjenesten”), der drives af Oil Profit (“os”, “vi” eller “vores”).

Din adgang til og brug af tjenesten er betinget af din accept og overholdelse af disse vilkår. Disse vilkår gælder for alle besøgende, brugere og andre, der har adgang til eller bruger tjenesten.

Du accepterer at være bundet af disse vilkår ved at tilgå eller bruge tjenesten. Hvis du er uenig i nogen del af betingelserne, må du ikke tilgå tjenesten.

Regnskaber

Når du opretter en konto hos os, skal du altid give nøjagtige, fuldstændige og aktuelle oplysninger. Hvis du ikke gør det, udgør det en overtrædelse af vilkårene, hvilket kan resultere i øjeblikkelig opsigelse af din konto på vores tjeneste.

Du er ansvarlig for at beskytte den adgangskode, du bruger til at få adgang til tjenesten, og for alle aktiviteter eller handlinger under din adgangskode, uanset om din adgangskode er med vores tjeneste eller en tredjeparts tjeneste.

Du accepterer ikke at videregive din adgangskode til nogen tredjepart. Du skal straks underrette os, hvis du bliver opmærksom på et sikkerhedsbrud eller uautoriseret brug af din konto.

Intellektuel ejendomsret

Tjenesten og dens originale indhold, funktioner og funktionalitet forbliver eksklusiv ejendom for Oil Profit og dets licensgivere.

Links til andre hjemmesider

Vores tjeneste kan indeholde links til tredjepartswebsteder eller -tjenester, der ikke ejes eller kontrolleres af Oil Profit.

Oil Profit har ingen kontrol over og påtager sig intet ansvar for tredjepartswebsteder eller -tjenesters indhold, privatlivspolitikker eller praksis. Du anerkender og accepterer endvidere, at Oil Profit ikke er ansvarlig eller hæfter, direkte eller indirekte, for nogen skade eller tab forårsaget eller påstået forårsaget af eller i forbindelse med brugen af eller afhængigheden af sådant indhold, varer eller tjenester, der er tilgængelige på eller gennem sådanne websteder eller tjenester.

Vi anbefaler på det kraftigste, at du læser vilkårene og betingelserne og privatlivspolitikkerne for alle tredjepartswebsteder eller -tjenester, du besøger.

Opsigelse

Vi kan opsige eller suspendere din konto med det samme, uden forudgående varsel eller ansvar, uanset årsag, herunder uden begrænsning, hvis du overtræder vilkårene.

Ved opsigelse ophører din ret til at bruge tjenesten øjeblikkeligt. Hvis du ønsker at opsige din konto, kan du blot ophøre med at bruge tjenesten.

Alle bestemmelser i Vilkårene, som efter deres natur bør overleve opsigelsen, skal overleve opsigelsen, herunder, uden begrænsning, bestemmelser om ejerskab, ansvarsfraskrivelser, skadesløsholdelse og ansvarsbegrænsninger.

Ansvarsfraskrivelse

Din brug af tjenesten sker på din egen risiko. Tjenesten leveres på en “SOM DEN ER” og “SOM DEN ER TILGÆNGELIG” basis. Tjenesten leveres uden garantier af nogen art, hverken udtrykkelige eller underforståede, herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, ikke-krænkelse eller ydeevne.

Gældende lov

Disse vilkår skal reguleres og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Singapore uden hensyntagen til dens lovkonfliktbestemmelser.

Hvis vi undlader at håndhæve en rettighed eller bestemmelse i disse vilkår, skal det ikke betragtes som et afkald på disse rettigheder. Hvis en bestemmelse i disse vilkår erklæres ugyldig eller ikke kan håndhæves af en domstol, vil de resterende bestemmelser i disse vilkår forblive i kraft. Disse vilkår udgør hele aftalen mellem os vedrørende vores tjeneste og erstatter alle tidligere aftaler, vi måtte have mellem os vedrørende tjenesten.

Ændringer

Vi forbeholder os ret til, efter eget skøn, at ændre eller erstatte disse vilkår til enhver tid. Hvis en revision er væsentlig, vil vi forsøge at give mindst 30 dages varsel, før nye vilkår træder i kraft. Hvad der udgør en væsentlig ændring, afgøres efter vores eget skøn.

Ved fortsat at tilgå eller bruge vores tjeneste, efter at disse ændringer er trådt i kraft, accepterer du at være bundet af de ændrede vilkår. Hvis du ikke er enig i de nye vilkår, bedes du stoppe med at bruge tjenesten.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål til disse vilkår, bedes du kontakte os.