Noteikumi un nosacījumi

Pēdējo reizi atjaunināts: [wpautoterms last_updated_date]

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šos lietošanas noteikumus (“Noteikumi”, “Lietošanas noteikumi”), pirms sākat izmantot tīmekļa vietni https://oilprofit.co (“Pakalpojums”), ko pārvalda uzņēmums Oil Profit (“mēs”, “mūs” vai “mūsu”).

Jūsu piekļuve Pakalpojumam un tā izmantošana ir atkarīga no tā, vai piekrītat šiem Noteikumiem un tos ievērojat. Šie Noteikumi attiecas uz visiem apmeklētājiem, lietotājiem un citām personām, kas piekļūst Pakalpojumam vai izmanto to.

Piekļūstot Pakalpojumam vai izmantojot to, jūs piekrītat ievērot šos Noteikumus. Ja jūs nepiekrītat kādai šo noteikumu daļai, jūs nedrīkstat piekļūt Pakalpojumam.

Konti

Veidojot mūsu kontu, jums vienmēr ir jāsniedz precīza, pilnīga un aktuāla informācija. Ja jūs to nedarāt, tas ir Noteikumu pārkāpums, kā rezultātā jūsu konts mūsu Pakalpojumā var tikt nekavējoties slēgts.

Jūs esat atbildīgs par paroles, ko izmantojat, lai piekļūtu Pakalpojumam, un par visām darbībām vai darbībām, ko veicat, izmantojot savu paroli, neatkarīgi no tā, vai parole ir mūsu Pakalpojumā vai trešās puses pakalpojumā.

Jūs piekrītat neizpaust savu paroli nevienai trešai personai. Jums nekavējoties jāinformē mūs par jebkuru drošības pārkāpumu vai neatļautu konta izmantošanu.

Intelektuālais īpašums

Pakalpojums un tā oriģinālais saturs, funkcijas un funkcionalitāte ir Oil Profit un tā licenču izsniedzēju ekskluzīvs īpašums.

Saites uz citām tīmekļa vietnēm

Mūsu Pakalpojums var saturēt saites uz trešo pušu vietnēm vai pakalpojumiem, kas nepieder Oil Profit vai nav tā kontrolē.

Oil Profit nekontrolē un neuzņemas atbildību par trešo pušu tīmekļa vietņu vai pakalpojumu saturu, konfidencialitātes politiku vai praksi. Jūs arī atzīstat un piekrītat, ka Oil Profit nav tieši vai netieši atbildīgs par jebkādu kaitējumu vai zaudējumiem, kas radušies vai varētu rasties, izmantojot vai saistībā ar jebkura šāda satura, preču vai pakalpojumu, kas pieejami jebkurā no šādām tīmekļa vietnēm vai pakalpojumiem, vai paļaujoties uz tiem.

Mēs iesakām izlasīt jebkuras trešās puses tīmekļa vietnes vai pakalpojuma, ko apmeklējat, noteikumus un nosacījumus un konfidencialitātes politiku.

Izbeigšana

Mēs varam nekavējoties, bez iepriekšēja brīdinājuma vai atbildības, pārtraukt vai apturēt jūsu konta darbību jebkādu iemeslu dēļ, tostarp, bet ne tikai, ja jūs pārkāpjat Noteikumus.

Izbeigšanas gadījumā jūsu tiesības izmantot Pakalpojumu nekavējoties tiek pārtrauktas. Ja vēlaties izbeigt savu kontu, varat vienkārši pārtraukt izmantot Pakalpojumu.

Visi Noteikumu noteikumi, kuriem pēc savas būtības būtu jāpaliek spēkā arī pēc izbeigšanas, paliek spēkā arī pēc izbeigšanas, tostarp, bet ne tikai, īpašumtiesību noteikumi, garantijas atteikumi, zaudējumu atlīdzība un atbildības ierobežojumi.

Atruna

Pakalpojumu izmantojat tikai uz savu risku. Pakalpojums tiek sniegts “KĀ IR” un “KĀ IR PIEEJAMS”. Pakalpojums tiek sniegts bez jebkādām garantijām, gan tiešām, gan netiešām, tostarp, bet ne tikai, netiešām garantijām par komerciālu izmantojamību, piemērotību konkrētam mērķim, neiejaukšanos vai darbības gaitu.

Piemērojamie tiesību akti

Šos Noteikumus reglamentē un interpretē saskaņā ar Singapūras tiesību aktiem, neņemot vērā to kolīziju normas.

Mūsu nespēja īstenot jebkuras šo Noteikumu tiesības vai noteikumus netiks uzskatīta par atteikšanos no šīm tiesībām. Ja tiesa kādu no šo Noteikumu noteikumiem atzīst par spēkā neesošu vai neizpildāmu, pārējie šo Noteikumu noteikumi paliek spēkā. Šie Noteikumi veido visu mūsu savstarpējo vienošanos par mūsu Pakalpojumu un aizstāj un aizstāj jebkādus iepriekšējos līgumus, kas mums varētu būt bijuši par Pakalpojumu.

Izmaiņas

Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā grozīt vai aizstāt šos Noteikumus. Ja pārskatīšana ir būtiska, mēs centīsimies par to paziņot vismaz 30 dienas pirms jauno noteikumu stāšanās spēkā. Tas, kas ir būtiskas izmaiņas, tiks noteikts pēc mūsu ieskatiem.

Turpinot piekļūt mūsu Pakalpojumam vai izmantot to pēc tam, kad šie grozījumi stāsies spēkā, jūs piekrītat, ka pārskatītie noteikumi jums būs saistoši. Ja nepiekrītat jaunajiem noteikumiem, lūdzu, pārtrauciet izmantot Pakalpojumu.

Sazinieties ar mums

Ja jums ir kādi jautājumi par šiem Noteikumiem, lūdzu, sazinieties ar mums.